List of active policies

Name Type User consent
polityka prywatności, newsletter Site policy All users

Summary I. Postanowienia ogólne 


 1. Polityka prywatności określa jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.strefanowychmożliwości.pl  dalej serwis 
 2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenie i rozwoju usług
  w nim oferowanych 
 3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem serwisu są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych Osobowych
   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozp. o ochronie danych dalej Rodo) oraz ustawą o ochronie danych Osobowych z dnia 10 maja 2018r. 

II. Administrator danych

Administratorem danych Osobowych zbieranych przez Serwis jest Magdalena Łyskawińska ulica Milczańska18D/2;  NIP 7772257978; Regon 523964233

Magda@strefanowychmozliwosci.pl dalej administrator

 

III. W jakich celach przetwarzamy twoje dane osobowe

Rejestracji konta i weryfikacji tożsamości użytkownika

Umożliwienia logowania do serwisu 

Realizacji umowy dotyczącej usługi 

Komunikacji z użytkownikiem

Wysyłki newslettera

Prowadzenia systemu komentarzy

Świadczenie usług społecznościowych

Promocji ofert administratora

Marketingu ram marketingu afiliacji

Personalizacji serwisów dla użytkowników

Działań analitycznych i statystycznych

Windykacji należności

Ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystanie z innych funkcjonalności serwisu

 

IV. Rodzaj przetwarzanych danych Osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkownika imię i nazwisko data urodzenia adres zamieszkania adres e-mail numer telefonu NIP

 

V. Okres przetwarzania danych Osobowych

Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane przez okres

 • gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,
 • gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.

W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).

 

VI. Udostępnianie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.
 2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

VII. Prawa Użytkowników

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).
 2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres magda@strefanowychmozliwosci.pl.
 3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.
 4. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

VIII. Pliki cookies

 1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.
 2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.
 3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 1. Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.
 2. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.

X. Postanowienia końcowe

 1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
 2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.


Full policy


 I. Postanowienia ogólne 


 1. Polityka prywatności określa jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.strefanowychmożliwości.pl  dalej serwis 
 2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenie i rozwoju usług
  w nim oferowanych 
 3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem serwisu są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych Osobowych
   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozp. o ochronie danych dalej Rodo) oraz ustawą o ochronie danych Osobowych z dnia 10 maja 2018r. 

II. Administrator danych

Administratorem danych Osobowych zbieranych przez Serwis jest Magdalena Łyskawińska ulica Milczańska18D/2;  NIP 7772257978; Regon 523964233

Magda@strefanowychmozliwosci.pl dalej administrator

 

III. W jakich celach przetwarzamy twoje dane osobowe

Rejestracji konta i weryfikacji tożsamości użytkownika

Umożliwienia logowania do serwisu 

Realizacji umowy dotyczącej usługi 

Komunikacji z użytkownikiem

Wysyłki newslettera

Prowadzenia systemu komentarzy

Świadczenie usług społecznościowych

Promocji ofert administratora

Marketingu ram marketingu afiliacji

Personalizacji serwisów dla użytkowników

Działań analitycznych i statystycznych

Windykacji należności

Ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystanie z innych funkcjonalności serwisu

 

IV. Rodzaj przetwarzanych danych Osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkownika imię i nazwisko data urodzenia adres zamieszkania adres e-mail numer telefonu NIP

 

V. Okres przetwarzania danych Osobowych

Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane przez okres

 • gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,
 • gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.

W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).

 

VI. Udostępnianie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.
 2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

VII. Prawa Użytkowników

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).
 2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres magda@strefanowychmozliwosci.pl.
 3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.
 4. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

VIII. Pliki cookies

 1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.
 2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.
 3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 1. Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.
 2. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.

X. Postanowienia końcowe

 1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
 2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.